Світоглядний контракт

Я – випускник kmbs, одного з найпотужніших інтелектуальних центрів України, я поділяю його систему цінностей, принципи, традиції та світогляд. Я приєднуюся до платформи powered KMBS alumni platform (надалі – «Платформа»), діяльність якої відкрита, прозора, побудована на довірі. Я надаю власнику даної платформи невиключні майнові права інтелектуальної власності (надалі – «Права») від мого імені розміщувати, використовувати та розповсюджувати на Платформі об’єкти права інтелектуальної власності, що розміщені на моєму офіційному сайті / сторінці, на територію всього світу та протягом терміну дії Прав, передбаченому чинним законодавством України. Я гарантую, що розміщені на моєму офіційному сайті / сторінці об’єкти права інтелектуальної власності належать мені на праві власності та/або користування, вільні від претензій, вимог третіх осіб; використання Прав власником Платформи жодним чином не порушує прав та законних інтересів третіх осіб. Я погоджуюсь, що у випадку виникнення будь-яких претензій, позовів, вимог третіх осіб до власника Платформи з приводу незаконного розміщення, використання та розповсюдження об’єктів права інтелектуальної власності з мого офіційного сайту / сторінки на Платформі, я зобов’язуюсь врегулювати спір від власного імені, власними силами та за власний рахунок.

Я вірю, що організовано, об’єднуючи ресурси, взаємодіючи та доповнюючи один одного з огляду на свої можливості й компетенції, ми зможемо ініціювати соціальні трансформації, які стануть рушійною силою позитивних змін в Україні.

Я розумію, що всі суб’єкти цієї системи мають спільні домінуючі принципи, які кожен з них акцептує. Система балансується через ці спільні принципи. Діяльність Платформи побудована на принципі суб’єктної активності: «ти сам проявляєш себе, ніхто не зробить цього за тебе». Спільна діяльність суб’єктів є підґрунтям для формування фінансових внесків. Платформа не сповідує елітарність, всі її принципи і цінності є живими, і кожен учасник розділяє та доповнює їх.