facebook.com
mind

Редакція

Головний редактор
Євген Шпитко – eshpytko@mind.ua

Заступник головного редактора, випусковий редактор
Ольга Гальчинська – o.galchynska@mind.ua

Заступник випускового редактора
Наталія Головаш – n.golovash@mind.ua

Арт-директор
Сергій Корнієнко

Редакція

Ганна Балановська

Олександр Бардаков – bardakovs@gmail.com

Олeкcій Бутeнкo

Катерина Гребеник – k.grebenyk@mind.ua

Світлана Долінчук – sdolinchuk@gmail.com

Ольга Заруба – oliazaruba@mind.ua

Віра Іващук

Інна Коваль

Надія Паливода

Євгенія Підгайна – uainternet@ukr.net

Вікторія Покатіс – v.pokatis@mind.ua

Єлізавета Чернова – lisatchernova@gmail.com

Редактор розділу «Освіта»
Анна Шепеленко – a.shepelenko@mind.ua

Більд-редактор
Анна Наконечна – nakonechnaya.a@gmail.com

Head of Digital
Михайло Фідченко – m.fidchenko@gmail.com

SMM
Наталія Величко – natalyveli4ko@gmail.com