Захворіло у світі
13,323,530
Померло у світі
578,628
Вилікувалось у світі
7,399,310
Захворіло в Україні
55,607
Померло в Україні
1,427
Вилікувалось в Україні
28,131
На нові рейки: як треба вкладати кошти в інфраструктуру

На нові рейки: як треба вкладати кошти в інфраструктуру

Чому слід змінити інвестиційні процедури і що вже зроблено в цій сфері

Цей матеріал також доступний російською
На нові рейки: як треба вкладати кошти в інфраструктуру
Фото: pixabay

Наприкінці січня Кабінет Міністрів оприлюднив перелік інвестиційних проєктів за різними галузями «Атлас інвестиційних проєктів». Окремим розділом у ньому представлені інфраструктурні проєкти.

Водночас план дій з реалізації Стратегії реформування управління життєвим циклом інфраструктурного проєкту в Україні на 2020–2024  роки передбачає зміни до підготовки інвестиційних проєктів.

Що саме потрібно змінити у цій сфері та які зміни вже розпочато, розповів Mind радник міністра інфраструктури України Віктор Довгань. 

Сьогодні на державному рівні не існує єдиного підходу щодо підготовки інвестиційних проєктів. Відповідно до чинного законодавства України та можливих джерел фінансування вимоги до підготовки інвестиційних проєктів є різними.

Зазвичай вони фінансуються за рахунок:

  • власних коштів підприємств;
  • кредитних коштів міжнародних фінансових організацій (МФО) та інших кредитних ресурсів;
  • державного бюджету, державної підтримки;
  • приватних інвесторів.

Зазвичай вони не враховують галузеві особливості та потребують коригування та оновлення відповідно до кращої європейської практики.

Наприклад, на галузевому рівні немає централізованого підходу щодо підготовки, оцінки інвестиційних проєктів транспортної галузі. Недосконала процедура їх пріоритизації згідно з чіткими критеріями відбору, призводить до неналежної координації та супроводу під час їх реалізації, відповідно до стратегічних цілей галузі, а також подальшого їх моніторингу.

Як наслідок, підготовка інвестиційних проєктів у транспортній галузі в більшості випадків не відповідає європейській практиці, здійснюється безсистемно, без належного обґрунтування необхідності та доцільності інвестиційних вкладень, оцінки соціально-економічного та фінансового ефекту як для транспортної галузі, так і для держави в цілому.

У зв’язку з цим кошти міжнародних фінансових організацій, обсяги кредитування яких на сьогодні складають найбільшу частку від можливого обсягу залучення зовнішніх фінансових ресурсів (понад 90%), використовуються не у повному обсязі. Відтак реалізація інвестиційних проєктів, зокрема в транспортній галузі, за кошти міжнародних фінансових організацій лишається під питанням.

Водночас фінансування таких проєктів за рахунок коштів державного бюджету взагалі не здійснювалось, крім проєктів розвитку автомобільних доріг. Тому нагальною потребою для реалізації галузевих інвестиційних проєктів є формування прозорих і зрозумілих процедур з їх оцінки і підготовки. Реформування зазначених процедур вже розпочато, і сьогодні розроблені проекти методологій відбору, підготовки та моніторингу інвестиційних проектів.

Про зміни в процедурі підготовки інвестиційних проєктів

Сьогодні ми маємо прописану процедуру для реалізації лише інвестиційних проєктів, які можуть бути профінансовані з державного бюджету або за рахунок державної підтримки.

Так, затверджено вимоги до розробки інвестиційних проєктів, які потребують фінансування за рахунок коштів державного бюджету або державної підтримки Мінекономіки. Також затверджено Методичні рекомендації щодо їх підготовки.

Підготовка державних інвестиційних проєктів за рахунок державних капітальних вкладень передбачає формування наступних документів:

  • концептуальної записки з інформацією щодо мети проєкту, попереднього аналізу його ефективності тощо. На основі такого документа має прийматись рішення щодо доцільності його реалізації;
  • інвестиційного проєкту, який включає розділи: резюме державного інвестиційного проєкту, техніко-економічний аналіз, план реалізації, фінансування та стан виконання проєкту.

Інвестиційні проєкти, для реалізації яких може надаватись державна підтримка, передбачають підготовку:

  • форми проектної (інвестиційної) пропозиції з метою визначення доцільності подальшого розроблення проєкту;
  • форми інвестиційного проєкту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка.

Процедура підготовки проєктних пропозицій, реалізація яких можлива за рахунок коштів МФО, наразі відсутня.

З огляду на це, Мінфіном розроблено проєкт Порядку проведення експертизи проектних пропозицій щодо ініціювання інвестиційних проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються МФО.

Документ містить, зокрема, форми проектної пропозиції. Наразі зазначений проєкт проходить громадське обговорення як регуляторний акт. Маємо надію, що найближчим часом вдасться затвердити необхідний пакет документів для спрощення реалізації зазначених проєктів.

Про розрахунок показників ефективності

Вимоги до розрахунку показників ефективності потребують коригування відповідно до європейської практики та специфіки реалізації інвестиційних проєктів, у тому числі в транспортній галузі.

Так, потребують коригування:

  • процедури обов’язкового здійснення соціально-економічного аналізу та отримання його позитивних результатів,
  • а також обов’язкового здійснення фінансового аналізу.

Стосовно інвестиційних проєктів, для реалізації яких необхідні кошти МФО, аналіз ефективності передбачений лише для проектів, реалізація яких здійснюється на умовах фінансової самоокупності, без урахування соціально-економічного ефекту.

Доречно запровадити уніфіковану форму інвестиційного проєкту та розробити методичні рекомендації щодо їх підготовки з урахуванням специфіки їх реалізації та найкращої європейської практики.

Міністерство інфраструктури за технічної допомоги ЄС почало підготовку методичних рекомендацій, які можуть досить швидко бути затверджені наказом міністра.

Про зміни у процедурі пріоритизації інвестиційних проєктів

Профільне міністерство повинно подавати до Мінекономіки перелік державних інвестиційних проектів у порядку пріоритетності їх розроблення (реалізації) – для інвестиційних проєктів, реалізація яких можлива з використанням державних капітальних вкладень.

З огляду на це, виникає потреба у формуванні зрозумілої та прозорої системи відбору таких проєктів. 

Пропонується впровадити єдиний підхід щодо оцінки та пріоритизації інвестиційних проєктів транспортної галузі незалежно від джерел фінансування з метою проведення подальшої роботи щодо залучення в установленому порядку відповідного фінансування та належної реалізації проєктів.

Як потрібно змінити процедуру моніторингу інвестиційних проєктів

Для державних інвестиційних проєктів процедуру моніторингу затверджено відповідним наказом Мінекономіки.

Для інвестиційних проєктів, які реалізуються за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, а також для проєктів державно-приватного партнерства проведення моніторингу передбачено відповідними постановами Кабінету Міністрів України.

Проте, у кожному випадку ці процедури відрізняються і потребують спрощення та уніфікації, особливо для інвестиційних проектів, які готуються на рівні міст чи областей.

З огляду на це, пропонується уніфікований підхід щодо проведення моніторингу для всіх проєктів, які були відібрані, оцінені та пріоритизовані Міністерством інфраструктури незалежно від джерел їх фінансування.

Для забезпечення належного оцінювання результатів реалізації інфраструктурного проєкту на всіх етапах його життєвого циклу в Україні необхідно впровадити єдину ефективну систему моніторингу.

Таким чином, щоб швидше і якісніше будувати інфраструктурні проекти  – необхідно починати з підготовки, пріоритизації та моніторингу інвестиційних пропозицій.

Стежте за актуальними новинами бізнесу та економіки у наших Telegram-каналах Mind.Live та Mind.UA, а також Viber-чаті