На високих обертах: чи можуть забрати авто під час війни

На високих обертах: чи можуть забрати авто під час війни

Скільки і коли відшкодують за ТЗ і яка відповідальність передбачена за відмову надати автівку

На високих обертах: чи можуть забрати авто під час війни
Фото: depositphotos.com

24 лютого 2022 року Президент України ввів воєнний стан та одночасно оголосив загальну мобілізацію. Зараз по всій країні мобілізують як призовників, так і транспорт. Коли та за яких умов у громадян та бізнесу можуть забрати автівку, чи отримають вони відшкодування, розповіли Mind юристи практики вирішення комерційних спорів Arzinger, адвокатки Світлана Лапіцька та Ірина Гутнік.

Як держава може «забрати» авто в умовах війни?

1 спосіб – безоплатно забрати та передати транспорт відповідним військовим формуванням у рамках військово-транспортного обов'язку для задоволення потреб Збройних Сил України.

Військово-транспортний обов'язок вимагає від бізнесу:

 • подавати територіальному центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) щороку до 20 червня та 20 грудня інформацію про наявність транспорту, його технічний стан, а також про працівників, які працюють на ньому;
 • після отримання спеціального документа (так званого часткового наряду), що підписується керівником ТЦК та головою місцевої адміністрації, передати транспорт відповідному військовому формуванню. Під час дії воєнного стану такі наряди вручають і громадянам.

Що важливо знати:

 • бізнес чи громадянин не втрачає право власності на авто, як і не отримує оплати за передане авто;
 • транспорт повертається власнику після оголошення демобілізації (ст. 6 Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»);
 • якщо авто було знищено чи пошкоджено, то власник отримує право на відповідну компенсацію;
 • передача транспорту може здійснюватися не на весь період війни, а для виконання конкретного завдання. Після чого авто повертається власнику;
 • відповідно до законодавства, авто громадян можуть також безоплатно вилучатись у період дії воєнного стану. Втім, через неврегулюваність процедури такого залучення, у нас виникають обґрунтовані сумніви щодо законності взагалі такого безоплатного вилучення.

Детальна процедура залучення, порядок компенсації шкоди, завданої транспорту, а також порядок повернення прописано у Положенні про військово-транспортний обов’язок, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України №1921 від 28 грудня 2000 року та описано нижче у пп. 2-8.

2 спосіб – відчужити (реквізувати) авто (тобто отримати на нього право власності). В такому випадку громадянин чи підприємство втрачає права власності, однак держава має заздалегідь чи в подальшому відшкодувати повну вартість такого майна.

Порядок здійснення реквізиції регулюється ст. 41 Конституції України, ст. 353 Цивільного кодексу України, ст. 9 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», п. 4 ч.1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» .
Наразі зупинимося детальніше – безоплатному залученні авто в рамках військово-транспортного обов'язку.

Які авто можуть безоплатно забрати?

Такий перелік визначається мобілізаційними планами, які не є загальнодоступними. Як приклад того, які авто можуть вилучатися, наведемо лист Міністерства оборони України, в якому вказано, що для задоволення потреб військових формувань призначаються ТЗ, які є штатними в ЗСУ, такі як ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, КамАЗ, ЗіЛ, ГАЗ, Урал, КрАЗ тощо.

Враховуючи, що такі ТЗ є досить застарілими, наразі ТЦК вже адаптують свої потреби до запитів ЗСУ, інших формувань.

Як можуть забрати авто в разі оголошення мобілізації?

 1. Крок 1 – за поданням відповідних ТЦК державні адміністрації (військово-цивільні адміністрації у разі утворення і делегування повноважень) приймають розпорядження, якими встановлюють ліміти вилучення ТЗ та перелік підприємств, на які покладено обов'язки з передачі ТЗ.
 2. Крок 2 – держадміністрації (військово-цивільні адміністрації у разі утворення) складають документ – частковий наряд. Зазначений наряд містить завдання підприємству щодо передачі ТЗ (наряд має містити визначені для передачі ТЗ, порядок, пункти та строки передачі).
  Такий наряд підписується головою адміністрації (керівником військової адміністрації у разі утворення) та керівником ТЦК.
  Зазначені наряди можуть бути оскаржені до адміністративного суду протягом 6 місяців з дати ознайомлення з ними.

NB! Такі наряди можуть складатись тільки щодо транспорту та підприємств, щодо яких раніше були визначені ліміти (як описано вище у «Кроці 1»). Звідси неврегульованим лишається питання щодо підготовки та вручення таких часткових нарядів простим громадянам, адже щодо них ліміти на визначаються.

 1. Крок 3 – вручення ТЦК часткових нарядів.
  Вручення таких нарядів здійснюється представниками ТЦК керівнику чи уповноваженій особі підприємства, окремим громадянам – власникам ТЗ. Про відмову від вручення складається відповідний акт.
 2. Крок 4 – здійснення відбору ТЗ за типами і марками, технічним станом відповідно до наданих часткових нарядів.
  Такий відбір здійснюється спільно керівником підприємства (уповноваженою особою) та уповноваженими представниками ТЦК, військових формувань відповідно до часткових нарядів.
 3. Крок 5 – доставка ТЗ до пункту передачі у строки відповідно до часткового наряду, їх передача.
  Такий обов'язок покладається на власника ТЗ. У випадку його невиконання, керівника підприємства, власника може бути притягнуто до адміністративної відповідальності (про що йдеться нижче у п. 8) та зобов'язано у судовому порядку виконати такий обов'язок.

Який порядок передачі ТЗ?

По-перше, передача ТЗ має здійснюватися:

 • за умови дотримання наведеної вище у п. 3 процедури та наявності перелічених документів;
 • ТЗ має передаватись у технічно справному стані з відповідними реєстраційними документами та документами, що засвідчують їх технічний стан, а також укомплектованих запасними частинами, шанцевим інструментом і заправним інвентарем.

По-друге, при передачі складається акт у трьох примірниках. Такий акт підписується керівником підприємства (уповноваженою особою, власником), керівником (уповноваженою особою) ТЦК, командиром (керівником, уповноваженим представником військової частини, формування, яким передається ТЗ.

В акті, серед іншого, має бути зазначено про залишкову (балансову) вартість ТЗ, визначену відповідно до даних балансу підприємства, складеного на останню звітну дату (останній день кварталу (року).

Однак, власник за особистою ініціативною та за свій кошт може зробити незалежну оцінку вартості авто. В такому разі в акті приймання-передачі ТЗ зазначається саме така вартість.

Який порядок повернення безоплатно вилученого ТЗ? 

Повернення вилучених ТЗ має здійснюватися протягом 30 календарних днів з дати оголошення демобілізації через ТЦК, які здійснили таке залучення.

 1. Крок 1 – керівник підприємства (власник) звертається до ТЦК за місцем їх залучення з відповідною заявою.
 2. Крок 2 – ТЦК за погодженням з місцевими адміністраціями визначає строки та місце повернення та доводить їх до відома керівників підприємств (власників).
  Оскільки законодавство не врегульовує окремо способів такого повідомлення, то вважаємо, що вони мають бути вручені керівникам підприємств (власникам) уповноваженими особами ТЦК, або про їх повернення має бути повідомлено іншим чином (для цього в заяві про повернення ТЗ необхідно вказати усі засоби зв'язку).
 3. Крок 3 – підготовка ТЗ до повернення, що здійснюється військовими формуваннями, яким були передані ТЗ.
  Така підготовка включає: технічне обслуговування та заправку пальним, визначення обсягу шкоди завданої ТЗ (на підставі оцінки, проведеної суб’єктом оціночної діяльності або судовим експертом за кошти державного бюджету), доставка до пункту повернення.
 4. Крок 4 – повернення ТЗ. Під час повернення:
 • складається акт за встановленою формою;
 • до акта додаються докази оцінки ТЗ (висновок експерта чи звіт оцінювача);
 • ТЗ повертається разом з реєстраційними документами та державними номерними знаками.

Як отримати компенсацію за пошкоджене чи знищене авто?

 1. Крок 1 – керівник підприємства (власник) звертається із заявою до ТЦК за місцем їх залучення.
  До такої заяви додаються акт приймання-передачі, акт про повернення авто та документ про оцінку (висновок експерта або звіт).
  В разі, якщо ви не погоджується з оцінкою шкоди, що надана у звіті про оцінку чи висновку експерта, складеним на замовлення військових формувань, необхідно звернутись за рецензуванням такого звіту у порядку, передбаченому ЗакономУкраїни «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
 2. Крок 2 – розгляд ТЦК заяви (протягом 10 днів – 1 місяця).
  За результатами розгляду складається висновок про здійснення виплати. Зазначений висновок складається у трьох примірниках, один з яких передається заявникові, другий – територіальному органу Казначейства, а третій зберігається у ТЦК.
  Незгода з таким висновком чи рішення про відмову у виплаті може бути оскаржено до суду.
 3. Крок 3 – виплата. Така виплата здійснюється ТЦК у порядку черговості протягом 5 наступних бюджетних періодів (років) після оголошення демобілізації та повернення ТЗ.

Яка відповідальність за ненадання ТЗ?

За відмову у передачі авто громадянина чи посадову особу підприємства може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. В умовах воєнного стану на громадянина може бути накладено штраф у розмірі від 200 до 300 (3400 до 5100 грн.) нмдг, а на посадових осіб – від 300 до 500 (5100 до 8500 грн).

Варто теж врахувати, що у випадку відмови передати ТЗ у рамках військово-транспортного обов'язку держава може примусово відчужити (реквізувати) таке майно на підставі Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Автори матеріалів OpenMind, як правило, зовнішні експерти та дописувачі, що готують матеріал на замовлення редакції. Але їхня точка зору може не збігатися з точкою зору редакції Mind.

Водночас редакція несе відповідальність за достовірність та відповідність викладеної думки реальності, зокрема, здійснює факт-чекінг наведених тверджень та первинну перевірку автора.

Mind також ретельно вибирає теми та колонки, що можуть бути опубліковані в розділі OpenMind, та опрацьовує їх згідно зі стандартами редакції.

Проєкт використовує файли cookie сервісів Mind. Це необхідно для його нормальної роботи та аналізу трафіку.ДетальнішеДобре, зрозуміло