Заболело в мире
932,605 человек
Умерло в мире
46,809 человек
Вылечилось в мире
193,177 человек
Заболело в Украине
794 человек
Умерло в Украине
20 человек
Вылечилось в Украине
13 человек

Пульс энергетики

Що таке Пульс Енергетики

Пульс енергетики - щоденний індекс, який був розроблений Mind та Центром Разумкова для аналізу ділової активності енергетичних ринків України.

Щоденна оцінка індексу дозволяє дати уявлення інвесторам та учасникам ринку про вплив політики та державного регулювання на активність ринків, знайти взаємозв’язок між політичним впливом та діловою активністю, а також проаналізувати динаміку в сегментах ринків енергетики та комунальних послуг.

Маємо надію, що Пульс енергетики стимулюватиме чиновників до більш якісної роботи, а інвесторам дозволить краще відчути ділове середовище куди вкладаються кошти.

Mind YouTube Channel
Mind на Facebook