Податок на чистий процентний дохід банків: про які обсяги йдеться та наскільки це на часі
Mind Explains

Податок на чистий процентний дохід банків: про які обсяги йдеться та наскільки це на часі

І як ці цифри «підсвічують» реальний стан справ у банківській системі України

Податок на чистий процентний дохід банків: про які обсяги йдеться та наскільки це на часі
Фото: depositphotos.com

Рекордна як для воєнного часу прибутковість банків загострила дискусії щодо коректності процентної політики НБУ на банківському ринку. Для загального розуміння ситуації та уникнення маніпуляцій даними й тезами пропонуємо уважно розглянути структуру основних доходів і витрат державних банків, а також порівняти її з результатами банківської системи.

На банки з державним капіталом припадає 64% загального чистого прибутку банківської системи, який сягнув 83,2 млрд грн.

Чисті процентні доходи за сім місяців поточного року становлять 111,3 млрд грн, з них 46,4% припадає на державні банки. Ці доходи – база нового податку, який при ставці 5% забезпечить близько 5,1 млрд грн додаткових надходжень.

NB! Особливістю процентного доходу банків у нашому законодавстві є те, що відсотки за непрацюючими кредитами нараховуються, поки не будуть пройдені відповідні судові процедури (це інколи роки).

Доходи банківської системи від ОВДП становлять 34,9 млрд грн, з них 73,5% припадає на державні банки. Констатуємо, що банки іноземних фінансових груп не дуже цікавляться борговими паперами України.

Доходи банківської системи від депозитних сертифікатів НБУ – 52 млрд грн, з них 31,8% припадає на держбанки. Банки іноземних фінансових груп свою поточну ліквідність довіряють НБУ.

Доходи від ОВДП та сертифікатів еквівалентні чистому прибутку банківської системи.

Витрати банків на обслуговування коштів фізичних осіб (15,7 млрд грн) і суб’єктів господарювання (32,2 млрд грн) менші за заробіток банків на ДС НБУ. Приватбанк і Ощадбанк процентними доходами від ДС НБУ та ОВДП повністю перекривають свої процентні витрати.

Приватбанк завдяки комісійним доходам має можливість обслуговувати всі свої адміністративні витрати і процентні зобов’язання перед юридичними та фізичними особами. Слава системі ПРИВАТ24!

Незважаючи на прибуткову діяльність у 2023 році Ощадбанк, Укрексімбанк та новий у цьому списку Сенсбанк не платили у 2023-му податок із прибутку, що вказує на збиткову діяльність за основним бізнесом у попередні періоди. Це є один із основних сенсів щодо зміни податкового законодавства.

За статтею «Сплата податків та обов'язкових платежів» на банки за участю держави в капіталі приходиться 67,3% від платежів банківської системи.

Податок на чистий процентний дохід банків: про які обсяги йдеться та наскільки це на часі

Які можна зробити висновки?

  1. Процентна політика щодо облікової ставки НБУ й ринкових процентних ставок розбалансована

Враховуючи, що ризикованість кредитування реального сектору і фізичних осіб є неспівставною з операціями з державними цінними паперами, банки отримують додаткову вигоду завдяки роботі з останніми.

  1. Стимули для кредитування – державні, а не ринкові

НБУ вказує на те, що висока ціна грошей, яку він формує обліковою ставкою, сприяє стабільності фінансового ринку. З іншого боку, кредитування наразі стимулюється державними програмами на кшталт «5-7-9%», а не природніми ринковими механізмами, що позначається на темпах кредитування економіки. Хоча ситуація демонструє ознаки оздоровлення: у серпні портфель кредитів юридичних і фізичних осіб збільшився.

  1. Законодавство не передбачає нового податку

Ідея оподатковувати чистий процентний дохід суперечить поточному законодавству про оподаткування прибутку, адже обидві концепції спираються на одну і ту саму податкову базу. З іншого боку, банки і зараз повинні нараховувати проценти на негативно класифіковані кредити та сплачувати податки з віртуальних доходів. Додатковий податок може стати цвяхом у домовину для дрібних приватних банків.

  1. Можливий «кадровий розріз» ініціативи

Зараз триває формування наглядових рад державних банків. Не виключно, що ідея оподаткування чистого процентного доходу є нічим іншим, як тиском бюрократів із Верховної Ради на бюрократів із виконавчої влади. Мета тиску – виділення квоти в керівних органах банків за участі держави.

Статті доходів та витрат

Приватбанк

Ощадбанк

Укрексімбанк

Укргазбанк

Сенс Банк

Всього держбанки

Банківська система

Питома вага Держбанків (%)

Процентні доходи

35 726

17 795

12 411

9 430

5822

81 184

168 025

48,3

по операціям з банками

970

326

731

331

208

2 567

7 091

36,2

по операціям з органами державної влади

0

613

407

403

0

1 423

1 475

96,5

по операціям з суб'єктами господарювання

2852

5698

5453

3 878

1642

19 523

42 585

45,8

по операціям з фізичними особами

10 768

1398

16

342

2413

14 937

28 305

52,8

від ЦП, що рефінансуються НБУ (ОВДП)

12 428

6645

3573

2 554

417

25 618

34 850

73,5

за депозитними сертифікатами НБУ

8619

2971

2174

1 791

985

16 541

52 067

31,8

Комісійні доходи

22 993

6623

921

1 322

2485

34 345

54 886

62,6

від банків (РКО)

4630

134

108

192

284

5 348

7 184

74,4

від клієнтів (РКО)

16 909

5526

431

662

2119

25 645

40 386

63,5

від клієнтів (кредитне обслуговування)

600

85

15

21

10

731

946

77,3

від клієнтів (інше)

826

829

322

444

70

2 491

6 019

41,4

Доходи від переоцінки та купівлі-продажу

7448

740

-96

599

890

9 581

17 642

54,3

від переоцінки

-31

156

-1488

139

632

-591

-758

78,1

операцій купівлі-продажу

6035

370

1181

398

270

8 255

15 614

52,9

операцій з фін.активами та зобов'язаннями

1443

213

210

62

-12

1 918

2 785

68,8

Інші доходи

2247

321

446

104

3245

6 364

9 021

70,5

Інші операційні доходи

1695

186

211

55

3113

5 260

6 941

75,8

Повернення списаних активів та непередбачені доходи

552

135

236

49

132

1 104

2 081

53,1

Усього доходів (без МФО)

68 414

25 478

13 682

11 457

12 442

131 473

249 574

52,7

Процентні витрати

2847

7393

10 315

6 122

2820

29 497

56 680

52,0

на НБУ

0

0

1331

146

291

1 768

2 909

60,8

на банківські займи

8

46

1

2

0

56

162

34,7

на органи державної влади

0

31

162

34

0

227

227

100,0

на депозити суб'єктів господарювання

152

3052

6353

4 520

686

14 763

32 224

45,8

на депозити фіз. осіб

2680

3840

764

894

1661

9 839

15 769

62,4

на ЦП

0

0

0

0

23

23

30

77,8

на займи міжнародних організацій

4

249

1023

154

0

1 431

2 007

71,3

на витрати небанківські ФУ

2

143

450

373

87

1 055

2 845

37,1

за субборгом

0

32

232

0

71

335

482

69,6

Комісійні витрати

9562

2645

287

563

1137

14 194

25 443

55,8

на розрахункове касове обслуговування (РКО)

9326

1912

203

420

812

12 672

23 063

54,9

на операції валютного ринку та банк. мет.и

0

64

19

22

0

105

141

74,2

на позабалансові операції

4

12

63

121

0

200

322

62,0

Інші комісійні витрати

232

637

0

0

323

1 192

1 863

64,0

Адміністративні витрати

11 012

7412

1439

2392

2784

25 038

54 570

45,9

Основна та додаткова з/п

4423

3249

781

1372

1289

11 113

23 345

47,6

Інші витрати на утримання персоналу

1373

820

203

338

276

3 009

6 058

49,7

Сплата податків та обов'язкових платежів

2243

677

170

192

328

3 610

5 368

67,3

Витрати на утримання основних засобів та НМА

2001

2205

123

329

580

5 238

10 915

48,0

Витрати на комунальні послуги

212

135

41

32

53

473

883

53,6

Витрати на охорону

172

43

38

21

33

307

542

56,5

Інші адміністративні витрати

470

274

78

101

158

1 080

6 817

15,8

Відрахування в резерви

692

-1270

-1185

-801

-985

-3 549

4 902

по (заборгованість за кредитами клієнтів)

161

-1359

-1261

-1067

-396

-3 922

694

-564,8

по (знецінення боргових ЦП)

680

185

244

368

-403

1 074

4 471

24,0

по (на покриття ризиків і втрат)

-165

-136

-126

-131

-29

-588

-655

89,7

Податок на прибуток

7895

0

0

119

-2

8 012

14 356

55,8

Інші операційні витрати

2007

1062

501

175

1328

5 074

10 446

48,6

операційні витрати (крім витрат на лізинг)

1844

1040

495

128

1296

4 803

9 958

48,2

Інші операційні витрати на лізинг (оренду)

163

22

6

47

32

271

488

55,4

Усього витрат (без МФО)

34 016

17 242

11 356

8 571

7082

78 266

166 396

47,0

Чисті процентні доходи

32 879

10 402

2096

3 308

3002

51 687

111 345

46,4

Чисті комісійні доходи

13 431

3978

634

760

1349

20 151

29 444

68,4

Чистий прибуток (збиток)

34 399

8236

2326

2886

5360

53 207

83 178

64,0

Джерело: www.bank.gov.ua

Проєкт використовує файли cookie сервісів Mind. Це необхідно для його нормальної роботи та аналізу трафіку.ДетальнішеДобре, зрозуміло