«Не відповідає дійсності»: як закон про медіа дозволяє захищати репутацію

«Не відповідає дійсності»: як закон про медіа дозволяє захищати репутацію

І наскільки ефективною може бути позасудова процедура оскарження публікацій

«Не відповідає дійсності»: як закон про медіа дозволяє захищати репутацію
Фото: depositphotos.com

«Я на вас подам до суду!» – поширена погроза ЗМІ, якщо користувач не згоден із розміщеною інформацією про себе чи якісь події. Подальший розвиток у таких ситуаціях донедавна міг бути досить різноманітним, але основною і головною можливістю захистити власну репутацію як у ЗМІ, так і в героїв певних публікацій чи сюжетів, залишався суд. Проте цей довгий і складний шлях не завжди міг вирішити суперечку між сторонами. Тому законодавець спробував значно скоротити процедуру оскарження недостовірних публікацій у медіа. Верховна Рада 13 грудня 2022 року ухвалила Закон «Про медіа», який 15 декабря направлено на підпис Президенту України. Однією з новел закону є визначена процедура позасудового захисту особи від поширених у медіа відомостей, які не відповідають дійсності (що викладені неповно чи неточно) і принижують честь, гідність або ділову репутацію такої особи. Як відстоювання репутації можна буде здійснити на практиці, розповів Mind адвокат Ігор Тетеря.

Як було раніше?

Раніше особа, стосовно якої було поширено недостовірну інформацію, що принижує її честь, гідність чи ділову репутацію також могла захищати свої права в позасудовому, а також у судовому порядку. Однак порядок позасудового захисту не було належним чином прописано в законодавстві, і засоби масової інформації (ЗМІ) часто ігнорували звернення громадян щодо таких питань, залишаючи їх без відповіді або безпідставно відмовляючи в їх задоволенні.

Тому особа, права якої було порушено, була змушена звертатися до суду з відповідним позовом, що не завжди було ефективно, оскільки розгляд справи міг тягнутися роками й до винесення рішення судом споживачі інформації могли утвердитися в її правдивості та взагалі забути про існування відповідної публікації чи сюжету, де інформацію було поширено.

Недостовірна інформація – привід подати заяву у ЗМІ

У ст. 43 новоприйнятого закону законодавець досить детально прописав позасудовий порядок захисту від недостовірної інформації в медіа.

Якщо поширена інформація принижує честь, гідність чи ділову репутацію особи і при цьому не відповідає дійсності, така особа може протягом 20 днів з моменту поширення вказаної інформації звернутися до відповідного суб’єкта у сфері медіа із заявою про її спростування або реалізацію права на відповідь стосовно цієї інформації (викласти свою версію подій).

Така заява повинна містити:

 • інформацію про заявника та його контактні дані;
 • посилання на відповідну програму чи публікацію, у якій було поширено недостовірну інформацію, зокрема назву, дату та час оприлюднення (для онлайн-медіа – також електронну адресу);
 • перелік тверджень та відомостей, які заявник вважає такими, що не відповідають дійсності;
 • обґрунтування щодо недостовірності поширених відомостей і заподіяної шкоди честі, гідності чи діловій репутації особи.

Крім того, до такої заяви мають бути додані спростування або відповідь залежно від того, про що просить заявник.

Відповідна заява направляється за підписом заявника за адресою місцезнаходження суб’єкта у сфері медіа, що поширив недостовірну інформацію та яка зазначена в реєстрі суб’єктів у сфері медіа (державна інформаційно-комунікаційна система, що забезпечуватиме збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про суб’єктів у сфері медіа), або за кваліфікованим електронним підписом заявника на електронну адресу суб’єкта у сфері медіа, яка зазначатиметься в тому ж реєстрі.

При цьому законодавець передбачив, що обсяг спростування або відповіді має бути достатнім для донесення позиції заявника і не може перевищувати обсяг поширеної інформації. Якщо така вимога не буде дотримана заявником або якщо спростування чи відповідь не обмежиться коментуванням інформації, яку заявник вважає недостовірною, суб’єкт у сфері медіа має запропонувати заявнику скоротити або змінити спростування або відповідь. Скорочення чи інші зміни у спростуванні або відповіді без згоди заявника не дозволяються.

Причини відмови ЗМІ в задоволенні заяви

Суб’єкт у сфері медіа зобов’язаний розглянути заяву та повідомити заявника про ухвалене ним рішення упродовж 14 днів з дня її отримання. При цьому для суб’єктів у сфері онлайн-медіа передбачено скорочений строк для відповіді: невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання заяви.

Підставами для відмови в задоволенні заяви та відповідно в поширенні спростування або відповіді наданого заявником є:

 • перевищення обсягу спростування або відповіді, який вимагає поширити заявник, відносно поширеної недостовірної інформації і якщо заявник відмовиться їх скоротити або не відповість на відповідну пропозицію суб’єкта у сфері медіа щодо скорочення;
 • інформація, яку вимагає поширити заявник як спростування або відповідь, не стосується поширеної недостовірної інформації;
 • спростування або відповідь містить висловлювання, що розпалюють ворожнечу чи ненависть або іншу інформацію, поширення якої заборонено відповідно до чинного законодавства України;
 • поширення спростування або відповіді може призвести до порушення прав третіх осіб та/або пред’явлення правових вимог до суб’єкта у сфері медіа з боку третіх осіб у судовому порядку;
 • якщо мова спростування або відповіді є іншою, ніж державна мова або мова інформації, щодо якої подається спростування або відповідь;
 • спростування або відповідь містить інформацію, що ображає честь, гідність ділову репутацію медіа або його працівників;
 • заявником порушено строк у 20 днів із моменту поширення недостовірної інформації;
 • поширена інформація не стосується заявника;
 • заява не містить обов’язкової інформації, яка повинна міститися в заяві.
 • поширена інформація є оціночними судженнями або суб’єкт у сфері медіа має достатні докази того, що поширена ним інформація відповідає дійсності та достатньо повно та точно відображає факти, про які йдеться;
 • поширена інформація є дослівним або в переказі без спотворення суті відтворенням публічних виступів або повідомлень, публічної інформації публічних органів або їх посадових осіб;
 • поширена інформація є дослівним відтворенням матеріалів, поширених іншим медіа, за наявності інформації про осіб, що здійснюють редакційний контроль, їх місцезнаходження та діючі контакти з посиланням на таке медіа.

ЗМІ має вкластися у строки для спростування недостовірної інформації

У випадку відсутності описаних підстав для відмови, суб’єкт у сфері медіа зобов’язаний задовольнити заяву та поширити спростування або відповідь у такі строки:

 • суб’єкт у сфері аудіовізуальних медіа – у найкоротший можливий строк, але не пізніше ніж на п’ятнадцятий день з дня отримання відповідної заяви;
 • суб’єкт у сфері онлайн-медіа – невідкладно, але не пізніше ніж на п’ятий день з дня отримання відповідної заяви;
 • суб’єкт у сфері друкованих медіа – у найближчому (після отримання відповідної заяви) запланованому випуску друкованого медіа.

При цьому поширення спростування або відповіді у відповідному медіа має відбуватися у спосіб, максимально наближений до способу поширення недостовірної інформації.

Відповідальність медіа у випадку неналежного розгляду заяви

На жаль, як часто буває, законодавець зіпсував цілу «бочку меду» однією «ложкою дьогтю» у вигляді відсутності передбаченої в законі відповідальності медіа за неналежний розгляд заяв про спростування або відповідь.

Разом із тим у законі передбачено, що користувачі медіа можуть звертатися зі скаргами щодо порушень цього закону до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, яка здійснює контроль за діяльністю медіа та має реагувати на скарги їх користувачів шляхом здійснення перевірок і застосовування до медіа, що порушили цей закон, різного роду заходів впливу.

Однак закон чітко передбачає, що незаконна відмова суб’єкта у сфері медіа поширити спростування або відповідь може бути оскаржена до суду.

Отже, чи буде Національна рада реагувати на такі скарги та притягати недобросовісні медіа до відповідальності за неналежний розгляд заяв, а не відмовляти на тій підставі, що розгляд таких питань віднесено законом до компетенції суду, покаже час.

Якщо відбудеться так, то описаний позасудовий захист прав осіб від поширеної щодо них недостовірної інформації не буде мати високої ефективності, оскільки в переважній більшості випадків матиме своє продовження в суді, де, як уже було зазначено вище, відбуватиметься тривалий час.

Автори матеріалів OpenMind, як правило, зовнішні експерти та дописувачі, що готують матеріал на замовлення редакції. Але їхня точка зору може не збігатися з точкою зору редакції Mind.

Водночас редакція несе відповідальність за достовірність та відповідність викладеної думки реальності, зокрема, здійснює факт-чекінг наведених тверджень та первинну перевірку автора.

Mind також ретельно вибирає теми та колонки, що можуть бути опубліковані в розділі OpenMind, та опрацьовує їх згідно зі стандартами редакції.

Проєкт використовує файли cookie сервісів Mind. Це необхідно для його нормальної роботи та аналізу трафіку.ДетальнішеДобре, зрозуміло